Automasjon & Styringssystemer AS (AogS) leverer konsulent-tjenester innen utvikling og implementering av styrings- og overvåkingsanlegg for alle typer industri. Hovedkompetansen ligger innen design og programmering av HMI- og PLS- baserte løsninger med tilhørende periferiutstyr.


AogS leverer skalerbare løninger fra enkeltstående komponenter og softwarepakker, til komplekse nettverk der software og hardware sys sammen til enhetlige anlegg. I større løsninger kan dataflyt mellom prosessutstyr og overordnede systemer automatiseres slik at betjening og rapportering effektiviseres og sporbarhet ivaretas.

Til både nye og eksisterende anlegg kan AogS som hoved- eller under-leverandør levere hardware, software, prosjektering, utvikling, implementering samt service og vedlikehold.
Firmainformasjon

Create your own web pages in minutes...
INDUSTRIELLE IT- LØSNINGER    *    PLS    *    HMI    *    DATABASER    *    INTEGRASJON    *    MOBILE LØSNINGER    *    OEE
Velkommen til Automasjon & Styringssystemer ASI et samarbeid med Moeller som importør, har AogS siden juli -05 hatt ansvaret for salg og support av alle Iconics GENESIS produkter i Norge. For mere info om Iconics-produkter se egen link i menyen til venstre.

Copyright © Automasjons & Styringssystemer AS