Firmainformasjon

Create your own web pages in minutes...
Copyright © Automasjons & Styringssystemer AS
INDUSTRIELLE IT- LØSNINGER    *    PLS    *    HMI    *    DATABASER    *    INTEGRASJON    *    MOBILE LØSNINGER    *    OEE
Automasjon & Styringssystemer AS (AogS) er en leverandør av software primært til industrielle applikasjoner.

Leveransene består i hovedsak av software og tjenester til utvikling av:

- Programmer for PLS, paneler og annet automasjonsutstyr
- Brukergrensesnitt mellom menneske og maskin (MMI/HMI)
- Databaseløsninger for resepthåndtering, logging, sporing osv.
- Komponenter/løsninger for integrasjon av systemer og automatisk dataflyt
- Komunikasjonsløsninger mot periferiutstyr og andre systemer (kablet eller trådløst)


AogS har bred erfaring med hardware og software kan ta oppdrag relatert til mange fabrikater


For mere info se under Software og Hardware
Software